หนึ่งเดียวในไทยกับสมุนไพร กัญญ์ เฮอร์เบิล ครีมและสเปรย์คลายกล้ามเนื้อ อนุภาคนาโนจากไพลและขมิ้นชัน

คุณกัญญ์


การนำสมุนไพรมาพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ตระหนักและต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมี จึงหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติมากขึ้น   ด้วยคุณสมบัติของสมุนไพรจากไพลและขมิ้นชันนำมาพัฒนาโดยผ่านเทคโนโลยีนาโนเทค  นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถบำบัดอาการปวดเมื่อยได้อย่างดี โดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
         
คุณกัญญ์เริ่มต้นธุรกิจโดยยึดแนวทางของพ่อหลวง ร. 9  คือต้องมีความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทเป็นแรงผลักดัน เนื่องจากอาการป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงของแม่ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องนั่งรถเข็น กินยาและฉีดยาไปตลอดชีวิตจากจุดนี้เองทำให้เกิดแนวคิดที่จะรักษาแม่ให้หาย จากนั้นเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถรักษาอาการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแต่ยังไม่ได้ผลมากนัก ด้วยความตั้งใจว่าจะต้องมีทางรักษาได้         


 เดิมพันครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากสำหรับคนที่มีความพยายามอย่างคุณกัญญ์ และในที่สุดก็พบข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโนจึงเกิดความสนใจและเริ่มศึกษา  โดยไปขอคำปรึกษาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  จ.เชียงใหม่ (สวทช.)  และบอกจุดประสงค์ในครั้งนี้ซึ่งทาง สวทช. ได้พาไปพบนักวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ต่อมาการเริ่มดำเนินการวิจัยโดยนำไพลและขมิ้นชันมาผ่านกระบวนการผลิตโดยผ่านเทคโนโลยีนาโนเทคจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นครีม  ซึ่งนำมารักษาแม่ผลที่ออกมาคือแม่เป็นปกติช่วยเหลือตัวเองได้  ด้วยสรรพคุณของสมุนไพร  และความต้องการของคุณแม่ที่อยากให้ทำออกมาให้คนอื่นใช้บ้าง         
 จากจุดนี้เองทำให้คุณกัญญ์ก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจด้านสมุนไพรอย่างเต็มตัวโดยไม่มีพื้นฐานด้านธุรกิจเลย   แต่ด้วยคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์  เฮอร์เบิล ครีม รีเฟช  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่มีคุณสมบัติบรรเทาอาการกล้ามเนื้อที่ตึงให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเมื่อยล้า ด้วยเนื้อครีมที่เย็นสบายและมีกลิ่นหอมของสมุนไพรเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้คุณกัญญ์ยังได้ออกผลิตภัณฑ์ ในรูปสเปรย์เน้นความสะดวกสบายในการใช้มากขึ้น นั่นคือ อโรมา คูลลิ่ง  บอดี้ สเปรย์  ซึ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีอาการปวดเมื่อยหนัก ๆ  เช่น นักกีฬา   ผู้ใช้แรงงาน และมนุษย์ออฟฟิศหรือออฟฟิศซินโดรม  สามารถรักษาอาการปวดได้ภายใน 20 นาที เนื่องจากเป็นอนุภาคนาโนทำให้การซึมผ่านผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว   สำหรับวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นสมุนไพรภายในประเทศโดยรับซื้อจากชาวบ้าน และลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นระดับพรีเมียม 
       
การพัฒนานวัตกรรมที่มีความหลากหลายจากสมุนไพรที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีคุณค่าและพร้อมที่จะยกระดับสมุนไพรไทยให้ทัดเทียมต่างชาติภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย

Post a comment

0 Comments