การเคหะแห่งชาติร่วมมอบของขวัญ “บ้านถูกทั่วไทย” จัด 3 โปรโมชั่นเด็ดโดนใจที่ไม่ควรพลาด “เช่าทั่วไทย Shock Price และโอนเร็วมีรางวัล”

    นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำเสนอ “ของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชนปี 2563”ให้กับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 4 กิจกรรมที่ส่งความสุขถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ 
    1. คลอดปั๊บรับ 600 บาท/เดือนถึง 6 ขวบ ดำเนินการโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน 2. บ้านเช่าราคาพิเศษ 10,000 หน่วยทั่วไทย ดำเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ 3. บ้านพอเพียงชนบท 11,500 ครัวเรือน ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 4. ปรับปรุงห้องน้ำ 10,000 แห่ง ดำเนินการโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ


นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

    สำหรับความสุขที่การเคหะแห่งชาติร่วมมอบของขวัญปีใหม่กับกระทรวง พม. ภายใต้โครงการ “บ้านถูกทั่วไทย” จากใจการเคหะฯ ด้วย 3 โปรโมชั่นพิเศษ ได้แก่ โปรโมชั่นแรก เช่าทั่วไทย เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเช่าบ้าน
ในราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 999 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563 มีโครงการเข้าร่วม 10,000 หน่วย แบ่งออกเป็นบ้านเช่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 6,500 หน่วย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และบ้านเช่าในพื้นที่ภูมิภาค จำนวน 3,500 หน่วย ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย ภูเก็ต และสงขลา

    สำหรับโปรโมชั่นที่สอง Shock Price ลดราคาโครงการที่อยู่อาศัยที่ 35 โครงการ รวมทั้งสิ้น 2,876 หน่วย เปิดขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาขายอยู่ระหว่าง 250,000 - 420,000 บาท แบ่งออกเป็น ปริมณฑล จำนวน 1,912 หน่วย ได้แก่ นครปฐม 380 หน่วย สมุทรปราการ 445 หน่วย และสมุทรสาคร 1,087 หน่วย ภูมิภาค จำนวน 964 หน่วย ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 127 หน่วย ชลบุรี 420 หน่วย สระบุรี 176 หน่วย ศรีสะเกษ 47 หน่วย 
และอุตรดิตถ์ 194 หน่วย

    นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นสุดท้ายคือ โอนเร็วมีรางวัล สำหรับลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่เร่งโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่อยู่อาศัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จะได้สิทธิ์ลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลมูลค่ารวม 1,000,000 บาท โดยการเคหะแห่งชาติจะใช้วิธีจับสลากแบบสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Random) และจะประกาศผลภายในสิ้นเดือนเมษายน 2563
    นายธัชพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการ “บ้านถูกทั่วไทย” ของขวัญปีใหม่จากใจการเคหะฯ นับเป็นความจริงใจของการเคหะแห่งชาติที่ต้องการมอบความสุขให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง สามารถลดรายจ่ายภาคครัวเรือนด้วยการเช่าโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติที่มีครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในทันที และเกิดระบบเศรษฐกิจชุมชน ตลาดชุมชน 
การหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากจากการมีผู้อยู่อาศัยในชุมชนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย


Post a Comment

0 Comments