เกิดไฟไหม้

การขดม้วนสายไฟเพื่อเก็บสายไฟให้เรียบร้อยขณะไม่ใช้งานได้ แค่เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า จำเป็นต้องคลี่สายไฟให้สามารถระบายความร้อนได้ดี มิฉะนั้นหากขดสายไฟรวมๆกัน จะทำให้รวมความร้อนแล้วทำให้เกิดอัคคีภัย

Post a comment

0 Comments