คู่มือต่อเติมบ้านอาคารและการบำรุงรักษาเนื้อหาโดยสังเขป   

เป็นคู่มือ เป็นตำรา สำหรับคนในวงการก่อสร้างและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่ออาชีพที่ทำ โดยเนื้อหาเน้นไปในทางหลักการของการต่อเติมบ้าน อาคาร ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครอบคลุมทุกๆ เรื่อง ตลอดจนการบำรุงรักษาอาคารอย่างไร จะทำให้อาคารมีความคงทนถาวรนานตลอดอายุตามมาตรฐานอาคารที่แท้จริง รวมถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ วัสดุ ให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยสารบัญ

บทที่ 1 อาคารทรุดมีลักษณะอย่างไร ซ่อมอย่างไร

บทที่ 2 โครงสร้างสำเร็จรูป

บทที่ 3 เมื่อไหร่..ควรซ่อมอาคาร

บทที่ 4 ร้าว...พัง

บทที่ 5 เสาเข็มเจาะแน่แค่ไหน

บทที่ 6 งานแนวดิ่ง...ระดับ

บทที่ 7 สนิมในเสาส่อเค้าอันตราย

บทที่ 8 พื้นต้องดีจึงปูปาร์เก้ได้

บทที่ 9 การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร

บทที่ 10 ตั้งวงกบ... กับอิฐมวลเบา 

Post a comment

0 Comments