ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง ผู้ก่อตั้งกลุ่มให้บริการออกแบบครบวงจร I DEAL 1 GROUP

ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง             

ผู้ก่อตั้งกลุ่มให้บริการออกแบบครบวงจร

I DEAL 1 GROUP

เป็นที่ประจักษ์ว่า “ไอดีล วัน” เป็นอีกหนึ่งสำนักออกแบบ ที่มีผลงานหลากหลายและโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ด้วยการทำงานที่เอาจริงเอาจัง ลงลึกถึงขั้นตอนการทำรีเสิร์จ  จึงมีโปรเจกต์ต่าง ๆ เข้ามาให้เลือกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกับผลงาน 4 DNA โครงการวิจัยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง  นักออกแบบ นักวิชาการหนุ่มไฟแรง,สถาปนิกและมัณฑนากรแถวหน้าระดับนานาชาติ ในฐานะผู้ก่อตั้งกลุ่มให้บริการออกแบบครบวงจร  I DEAL 1 GROUP   ซึ่งครอบคลุมการทำงานออกแบบที่หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรม, การตกแต่งภายใน ,มัณฑนศิลป์ , แลนด์สเคป  ไปจนถึงการทำ Corporate Identity Design , การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร , การออกแบบผลิตภัณฑ์, การให้คำปรึกษางานวิจัย  รวมถึงการสร้างงานวิจัยถอดรหัสอัตลักษณ์จังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วหลายจังหวัด

สำหรับงานในส่วนที่ 2  ซึ่งดำเนินการโดย ดีไซน์แชนแนล มัลติมีเดีย จะทำหน้าที่ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับคนรักบ้าน กับทางสถานีโทรทัศน์  Nation Channel  ภายใต้ชื่อรายการ "อยู่สบาย" รวมถึงการผลิตเวปไซต์,  แฟนเพจ และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ  อีกส่วนคือ “อยู่สบาย เรียลเอสเตท” เป็นบริการให้คำปรึกษาแบบครบวงจรสำหรับผู้ที่คิดจะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โดยจะเน้นให้บริการด้านการให้คำปรึกษาการลงทุน  การให้คำปรึกษาการซื้อ/ขายที่ดิน  จนถึงการวิเคราะห์การลงทุน  และการได้บริการด้านการให้คำปรึกษาครบวงจร

ผศ.เอกพงษ์  พูดถึงการทำงานของไอดีล วัน ว่า เราเลือกโครงการที่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ  อะไรที่ผิดกฎหมายจะไม่ทำ งานของเราต้องทำให้ภูมิทัศน์ดีขึ้น  ที่สำคัญคือต้องทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการดีขึ้น  ด้วยเหตุนี้จึงมีโครงการมาให้เลือกได้เสมอ  โดยเฉลี่ยแล้วทำงานปีละประมาณ  20-30 โครงการ โดยงานที่ทำ กว่า  90%  จะเป็นโรงแรม  รีสอร์ท  คอนโดมิเนียม และมิกซ์ยูส

“ทำไมผู้ประกอบการชื่นชอบ เพราะเราทำให้เขาประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน ลูกค้าก็มีทุกขนาดธุรกิจ  ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป  ไม่เคยประกวดแบบ  ลูกค้าจะมาหาเราเอง  ทำงานดีไซน์ให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ และยังมีงานในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานโรงแรม อย่างเช่นที่สิงคโปร์ และรอบ ๆ บ้านเรา”  

สำหรับวงการออกแบบของไทย ที่ผ่านมามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า ยุค 4.0 สำหรับวงการออกแบบ คือการทำงานที่ต้องมีการรีเสิร์ซ  มีการลงลึกกับการศึกษา พฤติกรรมมนุษย์มาก ๆ ต้องมาจากการทำงานที่ร่วมกันบูรณาการ  นักออกแบบยุคใหม่ต้องสามารถทำงานร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ ต้องทำงานร่วมกับนักการตลาด  นักวัสดุศาสตร์  เพราะโลกบังคับให้เราต้องบูรณาการ  ไม่ใช่ดีไซน์แล้วทำให้ขายดี  แต่ต้องทำให้ผู้อยู่มีความสุข  เป็นเรื่องสำคัญที่สุด  สำหรับนักออกแบบที่ยังทำแบบเดิม ๆ อยู่ ก็จะตกยุค  เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก

ล่าสุด ได้มีโครงการที่สำคัญชิ้นหนึ่งคือ การทำโครงการแรงบันดาลใจแห่งประเทศไทย Thailand  Inspiration  ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้วยการถอดรหัส  4 DNA ให้กับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยได้เริ่มดำเนินการแล้วในหลายจังหวัด อาทิ พังงา, พิษณุโลก, แพร่, ระยอง และ สมุทรสาคร เป็นต้น

“โครงการนี้ ผมเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ฐานะเป็นงานวิจัยและการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับจังหวัดต่างๆ  เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล  ระดมความคิดจากท้องถิ่น  มีการประชุมระดมสมอง  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  ทุกฝ่ายจะมาช่วยกันกำหนดว่าอะไรจะดำเนินการก่อนหลัง ในเรื่องต่าง  ๆ ตั้งแต่ผังเมือง การบริหารจัดการ  จนถึงการของบประมาณแผ่นดิน  โดยทางโครงการมีเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งจังหวัดได้คุยกัน ประชุมระดมสมองกันก่อนที่จะโฟกัสออกมาเป็นบทสรุป”  โดย ผศ.เอกพงษ์ อธิบาย เพิ่มเติมว่า

สำหรับขั้นตอนการทำงาน จะเริ่มจากรีเสิร์ซในทุกมิติจากทั้งจังหวัด  มีการสำรวจความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนทั้งปัญหา อุปสรรค และโอกาส ความเข้าใจในพฤติกรรมการเป็นอยู่ของประชาชนในเชิงลึก  โดยหลักการนี้นักออกแบบจะไม่ตั้งธงเอาไว้ก่อนด้วยความรู้สึก แต่จะเป็นการรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  ก่อนที่จะมีการระดมสมอง และประชุมสรุปความคิดรวบยอดตามแนวทางต่าง ๆ เช่น ข้อสรุปด้านอัตลักษณ์เครื่องหมายเฉพาะ กรอบการของบประมาณ  ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และผู้ใช้งาน  การกำหนดวิธีการใช้งาน  การกำหนดบรรยากาศ  รูปแบบทางกายภาพ  ที่ลงลึกในรายละเอียดแต่ละด้านทั้ง 4 มิติ

ปัจจุบัน โครงการนี้ดำเนินการแล้วในจังหวัดพังงา, พิษณุโลก, ระยอง และสมุทรสาคร  โดยในส่วนของจังหวัดพังงา  การดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ส่วนจังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ถ้าจังหวัดไหนอยากที่จะทำ มีงบประมาณก็สามารถทำได้  ซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไร  ใช้งบประมาณไม่มากการทำจะใช้เวลา ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี  โดยจะทำร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน  หอการค้าจังหวัดและ YEC บูรณาการภาครัฐและเอกชน

“แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิด คู่มือ 4DNA  ผมเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งมีดีเอ็นเอ  ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์สร้างจะต้องมีดีเอ็นเอด้วย ไม่เช่นนั้น  ทุกอย่างก็ต้องลอกเลียนแบบเหมือนกันไปหมด ปัจจุบันก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างแล้ว  จากนักออกแบบรุ่นใหม่ ๆ เราอยากเห็นเมืองดีท๊อกซ์  เมืองล้างพิษ เราอยากเห็นภาพลักษณ์เมืองที่มีความเป็นเอกภาพ ตัวอย่างเช่น  การใช้สีของเมือง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ แต่จะต้องหาส่วนผสมบางอย่างที่จะทำให้ความต่างไปด้วยกันได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีอยู่ในการออกแบบ เมืองใหญ่ที่เจริญแล้วในต่างประเทศล้วนทำกันหมด แต่เมืองของเราไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย” ซึ่งเสียโอกาสในการพัฒนามาก

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้จากการนำเครื่องมือ 4 DNA มาใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ นักออกแบบสามารถมองภาพรวมให้เป็นเอกภาพพร้อมกับการลงในรายละเอียดที่สมบูรณ์ และสามารถนำมาประยุกต์สู่การบริหารจัดการกิจกรรมในพื้นที่ภายใน โดยนำการออกแบบมาเรียงร้อยกันอย่างสมบูรณ์มากขึ้น

                                                ----------------------------------------------------------

ประวัติ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง  Asst. Prof. Akekapong  Treetrong

-          ***อดีตคณบดี  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙  

-          ***อดีตประธานสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

-          ***อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-          ***พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ  อยู่สบายดีไซน์นิวส์  ทางเนชั่นทีวี และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก และแต่งหนังสือหลายเล่ม

-          ***ประธานโครงการ “Thailand Inspiration” นวัตกรรมการถอดรหัสอัตลักษณ์เมืองด้วยศาสตร์ 4DNA

-          ***คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สาขามัณฑนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

-          ***ผู้ก่อตั้ง IDEAL1 GROUP กลุ่มบริษัทออกแบบอสังหาริมทรัพย์

 

Visitors: 103,364