พื้นไม้เอ็นจิเนียร์

ผลิตภัณฑ์ Kahrs


พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ 

เป็นพื้นลายไม้จริง ผิวไม้จริง 

มีเอกลักษณ์ 

คุณภาพดีกว่าไม้ลามิเนต 

1. พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ไม่ใช่พื้นลามิเนต ลามิเนตคือพื้นผิว

พลาสติกลายไม้หรือพลาสติกผสมไม้

2. บางผลิตภัณฑ์ลายไม้ไม่จางหายเหมื อนลามิเนต เมื่อใช้ไปเป็ นเวลานานๆ 
3. 
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์สามารถขัดผิวทำสีให้เหมือนใหม่ไ ด้แบบไม้จริง และติดตั้งได้เร็ว เหมือนลามิเนต 

4. พื้นไม้เอ็นจิเนียร์เป็นผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม้ที่ใช้ผลิตจากไม้ป่าปลูก FSC ที่มีการปลูกทนแทนและดูแลสิ่งแวดล้อมป่าปลูกและใช้ประโยดจากไม้ให้คุ้มค่าที่สุด

5. ทำให้บ้านดูอบอุ่นและรู้สึกได้ เพราะวัสดุไม้จริงเป็นฉนวนกันคว ามร้อนตามธรรมชาติ ไม่เก็บความร้อน 
เมื่ออากาศเย็นจะไม่เย็นมาก อากาศร้อนจะไม่ร้อนมาก ถ้าเทียบกับวัสดุพื้นอื่นๆ

สนใจสินค้า โทร.094-8624465 , 02-9943617 คุณณัฐฐิณีย์

Visitors: 103,365