หนังสือเวนคืนที่ดิน ผังเมือง

แผนพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชน

ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 เชื่อมเมืองรถไฟฟ้า 10  เส้นทาง 

จะผ่านตรงไหนบ้าง

หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ..?


“ เวนคืนที่ดิน  ผังเมืองใหม่ ราคาประเมินที่ดิน ทั่วประเทศ

กลุ่มผู้ซื้อหนังสือผังเมือง

1. กลุ่มวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ ผู้รับเหมา ,เจ้าของโครงการ เป็นต้น

2.  กลุ่มนักธุรกิจในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2. กลุ่มผู้อยู่อาศัย การค้า-การลงทุน

3. กลุ่มบุคคลที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัย

4. กลุ่มนายหน้าตัวแทนทางด้านอสังหาริมทรัพย์.

5. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน...ฯลฯ

6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน ,การรถไฟฯกรมธนารักษ์, การเคหะ เป็นต้น

 

7. สถาบันการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หนังสือ ราคา 400 บาท ลดเหลือเพียง 350 บาท

(ส่งของทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00น.)

ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน 70 บาท EMS 100บาท ทั่วประเทศ

โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ณัฐฐินีย์ มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยตลาดวงศกร
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 567-6-00029-5

แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ

ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน 70 บาท EMS 100บาท ทั่วประเทศ
Visitors: 103,362