กคช. เตรียมดึงเอกชน ร่วมลงทุนสร้างบ้านประชารัฐ

กคช. พร้อมจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าฯ (ประชานิเวศน์ 3) จำนวน 556 หน่วย วงเงินกว่า 400 ล้านบาท ตามที่ ครม.อนุมัติ รวมทั้งเร่งศึกษาแนวทางการร่วมลงทุนกับเอกชน 5 โครงการ พร้อมสนองตอบนโยบายบ้านประชารัฐของรัฐบาลครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) จำนวน 556 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 464.402 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน413.817 ล้านบาท

โดยโครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ภายในโครงการเคหะชุมชนประชานิเวศน์ จังหวัดนนทบุรี ห่างจากสถานีสามัคคี รถไฟฟ้าสายสีชมพูประมาณ 2.5 กิโลเมตรจัดสร้างในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น 4 อาคาร ประกอบด้วย ห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ห้อง 25.5 - 30 ตารางเมตร สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางและรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงาน หรือต้องการสร้างครอบครัวใหม่ ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถรับภาระได้ และใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้เร่งศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมตามแนวเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 บนที่ดินการเคหะแห่งชาติ ภายในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ซึ่งรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่, โครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเชิงพาณิชย์ ที่ดินแปลงว่างเนื้อที่ประมาณ 52 ไร่ ในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย), โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการ และโครงการเชิงพาณิชย์บนที่ดินแปลงว่าง เนื้อที่ประมาณ 136 ไร่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการ และโครงการเชิงพาณิชย์บนที่ดินแปลงว่างเนื้อที่ประมาณ 118 ไร่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติพร้อมขานรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนชั้นกลางที่ต้องการสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ตามนโยบายบ้านประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัยตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล


 • ใน.jpg
  มอบทุน Senior Project การวิจัยเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว งานวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวเทียบกับเหล็กทั่วไป” ของว่าที่บัณฑิตวิศวกรรมโย...

 • ประกาศผล Bioplastics Innovation Contest 2017
  บริษัท ทอทาล คอร์เบี้ยน พีแอลเอ จำกัดผู้นำด้านการผลิตโพลีแลคติคแอซิด (Poly Lactic Acid : PLA) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) ประกาศผลผู้ชนะเลิศโ...

 • ScreenHunter_01 Sep. 25 21.54.jpg
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อุตตม สาวนายน (แถวหน้าที่ 12 จากซ้าย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) นาย ฮิโรชิเกะ เซโกะ (แถวหน้าที่ 11 จากซ้...

 • นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร(REP).JPG
  สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) จับมือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดินหน้าสานต่อแผนสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ มีความเข้มแข็งรองรับการแข่งขัน จัดอบรมและสัมมนาหล...

 • ก่อตั้ง สมาคมผู้ซื้อบ้าน.jpg
  ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน แถลงข่าวการก่อตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน เพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้เ...

 • Photo-1.jpg
  ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และที่ปรึกษาระดับเอ ร่วมกันจัดงานแถลงผลงานประจำปี 2559 พร้อมเผยทิศทางแผนง...


 • วิศวลาดกระบัง กวาด 7 รางวัล.JPG
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี ,ดร.วสุ อุดมเพทายกุล รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร , ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใ...
Visitors: 99,364