REP จับมือ ม. กรุงเทพ สร้างผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) จับมือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดินหน้าสานต่อแผนสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ มีความเข้มแข็งรองรับการแข่งขัน จัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น “Real Zoom The futuristic of developer” สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริม ทรัพย์รายกลางและรายย่อย เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีความแตกต่างและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของวงการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย

นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร(REP) เปิดเผยว่า “สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสมาชิกมาโดยตลอดส่งผลให้มีจำนวนสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายกลาง-รายย่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจากการสำรวจพบว่าสมาชิกธุรกิจต่างๆ มีความต้องการให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ช่วยนำเสนอวิธีการบริหารจัดการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจดังนั้นสมาคมฯ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาระยะสั้นภายใต้ชื่อว่า“Real Zoom The futuristic of developer”ขึ้น

โดยหลักสูตรดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับคนในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้อบรมอาจจะไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก่อน เพราะเนื้อหาจะเน้นถ่ายทอดแนวคิด วิธีการ และประสบการณ์จริงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นตัวอย่างจากจริงในการทำธุรกิจ รวมถึงเป็นหลักสูตรที่เร่งรัดด้วยแนวคิด Fitness Courseที่ตัดส่วนเกิน แต่เติมส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องรู้จริงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการทางธุรกิจได้จริงเพื่อประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูก และเกิดแนวคิดในการต่อยอด ขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้ทันทีเหมาะกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พึ่งเริ่มเข้ามาในวงการทายาทธุรกิจหรือผู้ที่สนใจก้าวเข้ามาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น”

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีการพัฒนาหลักสูตรด้านอสังหาริมทรัพย์โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ Creative Entrepreneurship Development Institute (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับร่วมกับทางสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ในฐานะที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงและมีเครือข่ายผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก ดังนั้นแนวทางการการอบรมจึงเน้นการเรียนรู้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนการตัดสินใจในสถานการณ์จริง ให้ผู้เข้าอบรมได้คิดประมวลผลพร้อมทั้งมีการฝึกวิเคราะห์ที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงอันจะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมบ่มเพาะแนวคิดอย่างมืออาชีพผ่านการเรียนรู้กลยุทธ์และหัวใจของหลักการต่างๆ ในการทำธุรกิจพร้อมทั้งฝึกคิดด้วยกระบวนการการอบรมแบบเชิงปฏิบัติการผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขารับรองได้ว่าหลักสูตร Real ZoomThe futuristic of developerเป็นการเรียนกับตัวจริง”

“Real Zoom The futuristic of developer” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มเปิดอบรมหลักสูตรในวันที่ 8 กันยายน 2560

สนใจรายละเอียด สอบสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-0608351 หรือ 098-5659293 ติดต่อ คุณตุ๊กติ๊ก
Email:realzoom.social@gmail.com
Facebook Fanpage : facebook.com/Realzoom-The-Futuristic-Dev eloper-1935584953349528
สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้ไ ด้เลยค่ะ http://www.repassocia tion.com/realzoom/index.php

Visitors: 99,364