ตั้งผู้ว่า 76 จังหวัด ดูแลเอสเอ็มอีทั้งระบบ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการเปิดงาน “สมาร์ท เอสเอ็มอี เอ็กซ์โป 2017” ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญที่จะให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีในภูมิภาคท้องถิ่นต่างๆ โดยล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการทั้ง 76 จังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการเอสเอ็มอีประจำจังหวัด โดย คณะกรรมการเอสเอ็มอีประจำจังหวัดนี้ มีหน้าที่ในการออกนโยบายส่งเสริมเอสเอ็มอีภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป็นการบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอีภายในจังหวัดไว้ในคณะกรรมการชุดเดียว เพื่อความเป็นเอกภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองอนุมัติงบกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 2 หมื่นล้านบาท ที่แจกจ่ายงบวงเงินไปให้ในจังหวัดต่างๆบริหารจัดการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเอสเอ็มอีประจำจังหวัด จะประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการเอสเอ็มอีประจำจังหวัด จะประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ธุรกิจเอสเอ็มอี และคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ไม่ใช่เรื่องการเงิน โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นเลขานุการของคณะกรรมการเอสเอ็มอีประจำจังหวัด และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หอ การค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมจังหวัด จะปรับไปเป็นศูนย์ช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Rescue Center) ประจำจังหวัด ที่จะเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีทั้งหมดของจังหวัด ทั้งเอสเอ็มอีภาคการผลิตและบริการ ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งเอสเอ็มอีที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่ดูแลเอสเอ็มอีในเรื่องต่างๆ ให้ตรงจุด

“ในการตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการเอสเอ็มอีประจำจังหวัด จะทำให้การส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีในท้องถิ่น เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และทำให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีมีความเป็นเอกภาพ ผู้ประกอบการสามารถเดินเข้าไปที่หน่วยงานนี้แห่งเดียว ก็จะได้รับความช่วยเหลือครบวงจร”

นายอุตตม กล่าวอีกว่า คณะกรรมการเอสเอ็มอีประจำจังหวัด จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในกลุ่มจังหวัดของตัวเองที่จะมีประมาณ 3-4 จังหวัด ซึ่งจะดำเนินงานไปตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และจะรายงานความคืบหน้าของความช่วยเหลือเอสเอ็มอีไปยังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทั้งกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการช่วยเหลือเอสเอ็มอีร่วมกัน และจะมีการประเมินผลการดำเนินงานทุกเดือน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างฉับไว

สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สินเชื่อเอสเอ็มอี ทรานส์ฟอร์เมชั่น โลน และกองทุนฟื้นฟู และพลิกฟื้นเอสเอ็มอี รวมทั้งสิ้น 3.8 หมื่นล้านบาท หลังการดำเนินงานมาแล้ว 2 เดือนครึ่ง มีคำขอและผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นแล้วกว่า 9 พันราย คิดเป็นวงเงินขอสินเชื่อ 2.4 หมื่นล้านบาท


 • ลงนามความร่วมมือโครงการ ECO Creator (2).JPG
  โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบ...

 • photo2.jpg
  ตลาดยิ่งเจริญ ก้าวสู่ปีที่ 62 ประกาศทิศทางสู่ตลาดสดออนไลน์ยุค 4.0 พร้อมสู่การเป็น Green Market ภายใต้นโยบาย “Y Together” ยิ่งเจริญก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคง ปรับกลยุทธ์...

 • Photo-2.jpg
  ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุ รกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิ ชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับ นายมณเฑียร เจร...

 • DATATHON หนุนสตาร์ทอัพไทย ติดปีกธุรกิจเกษตรและอาหาร
  เทคโนโลยีและไอโอทีเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโลกและการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 นั้น ประเทศไทยเป็นแหล่งการเกษตรและอาหารที่มีชื่อเสียงของโลก ขณะที่ประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น แต่พื้นที...

 • 12861.jpg
  ปัจจุบันเป็นยุคของโลกออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ ทันทีที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าหรือบริการ สิ่งแรกที่ทุกคนจะทำเหมือนกันหมด ก็คือพิมพ์คำค้นหาสิ่งที่ต้องการ ลงบน Google หรือ Facebook...
Visitors: 103,361