SMEs Center


 • ลงนามความร่วมมือโครงการ ECO Creator (2).JPG
  โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบ...

 • photo2.jpg
  ตลาดยิ่งเจริญ ก้าวสู่ปีที่ 62 ประกาศทิศทางสู่ตลาดสดออนไลน์ยุค 4.0 พร้อมสู่การเป็น Green Market ภายใต้นโยบาย “Y Together” ยิ่งเจริญก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคง ปรับกลยุทธ์...

 • Photo-2.jpg
  ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุ รกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิ ชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับ นายมณเฑียร เจร...

 • อุตตม สาวนายน.jpg
  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการเปิดงาน “สมาร์ท เอสเอ็มอี เอ็กซ์โป 2017” ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญที่จะให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีในภูมิภ...

 • DATATHON หนุนสตาร์ทอัพไทย ติดปีกธุรกิจเกษตรและอาหาร
  เทคโนโลยีและไอโอทีเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโลกและการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 นั้น ประเทศไทยเป็นแหล่งการเกษตรและอาหารที่มีชื่อเสียงของโลก ขณะที่ประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น แต่พื้นที...

 • 12861.jpg
  ปัจจุบันเป็นยุคของโลกออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ ทันทีที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าหรือบริการ สิ่งแรกที่ทุกคนจะทำเหมือนกันหมด ก็คือพิมพ์คำค้นหาสิ่งที่ต้องการ ลงบน Google หรือ Facebook...
Visitors: 103,365