Thailand Energy Efficiency Week 2017

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขานรับแผนอนุรักษ์พลังงานของรัฐบาล จับมือ อิมแพ็คฯ และ MEX Exhibitions เตรียมพร้อมจัดงาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” ผนึก 3 งานใหญ่โชว์นวัตกรรมประหยัดพลังงานของประเทศไทยและนานาชาติ พร้อมเป็นเวทีกลางในการเจรจาธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน คาดมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 ราย และมีเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาทโดยงานฯ จะจัดขึ้นวันที่11 – 13 พฤษภาคม 2560อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า จากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้รับการยกย่องให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ทรงวางแนวทางในการพัฒนาพลังงานบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ทรงมีพระราชดำรัสคอยย้ำเตือนพวกเราทุกคนให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าอยู่เสมอ กฟผ. ในฐานะองค์กรภาครัฐ จึงมีภารกิจสานต่อพระราชปณิธานงานในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพลังงานยุคใหม่ของโลก เนื่องจากสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2560 ได้คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ถึงประมาณ 30,000 เมกะวัตต์

“กฟผ.จึงเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017”งานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบควบคุมพลังงานและเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11 – 13 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์กว่า400 บริษัท มีผู้เข้าร่วมงานกว่า20,000 ราย และมีเงินสะพัดภายในงานกว่า1,000ล้านบาท”ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

ด้าน นางสาวพรพรรณ บุลเนอร์ ผู้อำนวยการ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่างาน“Thailand Energy Efficiency Week 2017”เป็นการรวบรวม 3งานใหญ่ไว้ในงานเดียว ประกอบด้วย“LED Expo Thailand 2017” งานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED,“Thailand Energy Saving Expo 2017” งานแสดงสินค้านานาชาติด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่ออนาคต และ “PCB Expo Thailand 2017”งานแสดงสินค้านานาชาติด้านแผ่นวงจรพิมพ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บนพื้นที่จัดงาน 25,000 ตารางเมตร ถือเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านการประหยัดพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจากการจัดงานต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากองค์กรที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมประหยัดพลังงานจากทั่วโลกเป็นอย่างดีโดยในปี 2016 มีผู้ประกอบการจากนานาประเทศเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 400 บริษัท จากทั้งหมด 14 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากกว่า 16,197 ราย จาก 56 ประเทศ

งาน Thailand Energy Efficiency Week 2017เป็นลักษณะการเจรจาธุรกิจ (Trade Fair) จำนวน 2 วันแรก และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานในราคาพิเศษ ในวันสุดท้ายอาทิผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ ตามแนวคิด LED Lighting for Smart Livingเช่นArchitectural Lighting Pavilion ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับการใช้งานด้านสถาปัตยกรรม, Smart Lighting Pavilion นวัตกรรมแสงสว่างที่สร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน,LED Signage Pavilion จอแสดงผล LEDที่มีความละเอียดและคุณภาพสูงอีกทั้งในส่วนอุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่นการจัดแสดงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5, การนำเสนอแนวทางประหยัดพลังงานในรูปแบบการจัดการพลังงาน หรือ ESCO และ Energy Efficiency Measureรวมถึงนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานจาก กฟผ. และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดThailand Energy Saving Summit & Thailand LED Summit งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและผลิตภัณฑ์ LED โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายหลายองค์กร พร้อมทั้งการจัดแสดงGallery Zone และอุโมงค์ไฟ LED รวมไปถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจและแคมเปญ VIP Hosted Buyer โปรแกรมพิเศษสำหรับกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ระดับผู้บริหาร หรือผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจากต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมชมนวัตกรรมสินค้าและบริการต่างๆ
สนใจสอบถามรายละเอียดงานได้ที่ คุณพรรณวิสุทธิ์ บูรณากาญจน์ โทร 02-833-5328 อีเมล panvisutb@impact.co.thหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ledexpothailand.com, www.thailandenergysavingweek.com, www.pcbexpothailand.com และ Line Official: @ledexpo,@tese, @pcbexpo

Visitors: 101,397