การอนุรักษ์พลังงานภาคที่อยู่อาศัย

รายละเอียดหนังสือ 

ISBN : 9786169044086 (ปกอ่อน) 120 หน้า 

ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 5 มม. 

น้ำหนัก : 160 กรัม 

เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม 

ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต 

สำนักพิมพ์ : ณัฐฐินีย์, สนพ. 


เนื้อหาโดยสังเขป     

หนังสือ "คู่มืออนุรักษ์พลังงานภาคที่อยู่อาศัย" เล่มนี้ ได้รวบรวมประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติกะ บุนนาค" ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยมาตลอดกว่า 20 ปี เรียบเรียงข้อมูลตั้งแต่พื้นฐานการอนุรักษ์พลังงานในบ้านพักอาศัย ภูมิปัญญาแห่งบ้านทรงไทยและปัญหาของบ้านปัจจุบัน วิวัฒนาการของบ้านในประเทศไทย ระเบียบวิธีการป้องกันความร้อนสะสมในบ้านสมัยใหม่ วิธีออกแบบระบบป้องกันความร้อนตามหลักธรรมชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงเพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงานภายในบ้างให้ลดลง 


สารบัญ 

Part 1 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 

Part 2 ภูมิปัญญาแห่งบ้านทรงไทยและปัญหาของบ้านปัจจุบัน 

Part 3 วิวัฒนาการของบ้านในประเทศไทย 

Part 4 ระเบียบวิธีการป้องกันความร้อนสะสมในบ้านสมัยใหม่ 

Part 5 วิธีออกแบบระบบป้องกันความร้อนตามหลักธรรมชาติ 

Part 6 การออกแบบบ้านและอาคารในยุโรป 

Part 7 การส่งผ่านความร้อนและแสงของกระจก 

Part 8 การใช้ระบบปรับอากาศในบ้าน 

Part 9 การส่งผ่านความร้อนและแสงผ่านกระจก


Visitors: 103,360