กลยุทธ์อนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดหนังสือ 

ISBN : 9786167931005 (ปกอ่อน) 126 หน้า 

ขนาดรูปเล่ม : 146 x 210 x 8 มม. 

น้ำหนัก : 205 กรัม 

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 

ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 

สำนักพิมพ์ : ณัฐฐินีย์, สนพ. 


เนื้อหาโดยสังเขป     

หนังสือ "คู่มือกลยุทธ์อนุรักษ์พลังงาน" เล่มนี้ ได้รวบรวมประสบการณ์จากการเข้าทำงานด้านพลังงานตลอดเวลานับ 10 ปีของ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติกะ บุนนาค" รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลการอบรมให้กับองค์กรต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในตอนต้นเป็นภาคของพิชัยสงครามซึ่งจะใช้คำพูดซึ่งเป็นการเปรียบเปรยเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ทุกเรื่อง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและบางเรื่องไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเหตุผลที่สุดคาดเดา (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล) หนังสือเล่มนี้จึงเป็นดุจคัมภีร์ยุทธ์ที่ถ่ายทอดทั้งพื้นฐาน แนวคิด วิธีการ รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ ไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเข้าสู่ยุทธ์จักรด้านอนุรักษ์พลังงานได้ศึกษาและนำไปใช้งาน 


สารบัญ 

ภาคที่ 1 กลยุทธ์พลังงาน 

ภาคที่ 2 กลยุทธ์ด้านจิตสำนึกขององค์กร 

ภาคที่ 3 กฎ 8 ข้อ แห่งการอนุรักษ์พลังงาน 

ภาคที่ 4 เมตริกซ์แห่งจิตสำนึก 

ภาคที่ 5 การรังสรรค์ความคิดด้วยวิธีจักรวาลปัญหา (Problem Universe) 

ภาคที่ 6 การจัดการพลังงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคที่ 7 กรณีศึกษา

Visitors: 103,365