สั่งซื้อหนังสือผังเมือง

หนังสือฉบับพิเศษ “ เวนคืนที่ดิน  ผังเมืองใหม่ ราคาประเมินที่ดิน ทั่วประเทศ

  ประเภทหนังสือ                               ฉบับพิเศษ         

  ราคา                                                 : 400 บาท

  จำนวนพิมพ์                                      : 30,000  เล่มเนื้อหาของหนังสือ

  1.  ภาพรวมโครงการ โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

  2.  รายละเอียดของผังเมืองใหม่ราคาประเมินที่ดินและแนวเวนคืนที่ดินทั่วประเทศ

  3.  บทวิเคราะห์ราคาจริงที่ดินในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  4.  โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ที่กำลังดำเนินการและจะเกิดขึ้นในอนาคต

  5.  บทวิเคราะห์ราคาที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ที่เป็นจริงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะที่ดินบริเวณรอบๆสถานีที่จะเกิดขึ้น

  6.  รายละเอียดเส้นทางรถไฟฟ้าทั้ง 10 สาย

  7.  เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง แห่ง ( เชียงราย ,ตาก ,มุกดาหาร ,สระแก้ว ,จันทบุรี ,สงขลา )

  8.  บทวิเคราะห์ราคาที่ดินรอบๆ แนวเขตเศรษฐกิจทั้ง แห่ง แนวโน้มของการพัฒนา และราคาที่ดินในอนาคต

  9.  กฎหมายภาษีที่ดินที่สำคัญๆโดยเฉพาะภาษีที่กำลังจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน

  10. เนื้อหาที่สำคัญในส่วนอื่นๆ เช่น แนวความคิดเห็น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุน เป็นต้น

หนังสือ ราคา 400 บาท 

(ส่งของทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00น.)

ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน 70 บาท EMS 100บาท ทั่วประเทศ

โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ณัฐฐินีย์ มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยตลาดวงศกร
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 567-6-00029-5

แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ

ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน 70 บาท EMS 100บาท ทั่วประเทศ
Visitors: 58,708