เป้าหมาย

เป้าหมาย
1. คณะผู้จัดทำได้ปรับปรุงรูปแบบเล่มและวางเนื้อหาใหม่ด้วยความหลากหลาย ครบเครื่องเรื่องของวงการก่อสร้างไทย
ประกอบด้วย 40 คอลัมน์หลักๆ ครบทุก SEGMENT 

2. รณรงค์ในการจัดหาสมาชิกเพิ่มจากปัจจุบันที่มีแล้วกว่า 4,000 ราย และการหาพาร์ทเนอร์พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่มีศักยภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย 

3. ตั้งเป้ารายได้ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 500,000 บาท/เดือนและมีอัตราการเติบโตธุรกิจบริษัททั้งหมดไม่น้อยกว่าปีละ. 10 %

4.  มีอัตรากำไรสุทธิไม่น้อยกว่าปีละ. 10% 

Visitors: 103,365