วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
        นิตยสาร  Construction Variety (ครบเครื่องเรื่องของวงการก่อสร้างไทย) เป็นนิตยสารที่กำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นคู่มือให้กับวงการอุตสาหกรรมทางด้านก่อสร้างและประชาชนทั่วไป ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  คณะผู้จัดทำได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปเล่ม เนื้อหาของหนังสือให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และการก้าวย่างเข้าสู่อนาคต โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกของ มาร์เก็ตติ้งออนไลน์ เต็มรูปแบบ ควบคู่กันไปกับฉบับรูปเล่มปัจจุบัน

Visitors: 103,362