เกี่ยวกับเรา

ประเภทหนังสือ : นิตยสารรายสองเดือนประจำวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

ผลิตโดย : บริษัท ณัฐฐินีย์ มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

การพิมพ์ : จัดพิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม

ปกกระดาษอาร์ตเคลือบยูวี หนา 260 แกรม

เนื้อใน กระดาษอาร์ต หนา 105 แกรม

ความหนาของเล่ม : จำนวน 108 หน้า ราคา 80 บาท

จำนวนพิมพ์ : 40,000 เล่ม / สองเดือน

กำหนดวางตลาด : ทุกต้นเดือน วางแผงตามร้านหนังสือทั่วประเทศ อาทิ ซีเอ็ดบุ๊ค,สถานนีรถไฟฟ้า ฯลฯ อภินันทนาการแจกฟรีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน งานเอ็กซิบิชั่น

วัตถุประสงค์ : เป็นนิตยสารประจำวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้กำเนิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลา10 ปีเต็ม จากแนวความคิดของบุคคลในวงการ สื่อสารมวลชนที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการจัดทำนิตยสารเล่มนี้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย :

ผู้อ่าน

ภาคเอกชน : บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, สถาปนิก, วิศวะฯ, มัณฑนากร ผู้ควบคุมงานที่ปรึกษาโครงการ นักบริหารงานก่อสร้าง บริษัทรับสร้างบ้าน,

เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรโยธา วิศวกรระบบ,ช่างเทคนิค ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ


ภาครัฐ : หน่วยงานราชการ อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค กทม. การรถไฟแห่งประเทศไทย สนข. อบต.-อบจ.สำนักงานเทศบาล ฯลฯ


สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยภาครัฐ-เอกชน คณะด้านสถาปัตย์ฯ วิศวกรรมช่างเทคนิค อาชีวะ นิสิต นักศึกษา บุคคลผู้สนใจทั่วไป ฯลฯ


ผู้ลงโฆษณา : กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง บริษัทห้างร้านต่างๆ กลุ่มโรงงาน บริษัทขายเครื่องจักร กลุ่มวิทยุสื่อสาร กล้องวงจรปิด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย-ประกันชีวิต บริษัทขายรถยนต์ ธุรกิจ IT ผู้สนใจทั่วไป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการก่อสร้าง ฯลฯ

Visitors: 103,360