เชิญเข้าร่วมอบรม .. “วิธีดูแบบและประเมินราคาก่อสร้าง” สำหรับ ผู้รับเหมา, วิศวกรที่ปรึกษา, นักพัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ผู้ซื้อบ้านพักที่อยู่อาศัย นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป....เรื่องสำคัญที่ท่านต้องรู้ คือ-งานออกแบบสถาปัตย์ฯ –การอ่านแบบและสัญลักษณ์ -การวิเคราะห์แบบโครงสร้างงานก่อสร้าง งานฐานราก –เทคนิคการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง -เทคนิคการถอด BOQ ราคาวัสดุก่อสร้าง –การคำนวณราคางานโครงสร้างวิศวกรรม -การถอด BOQ งานสถาปัตยกรรม-การถอด BOQ งานระบบ ฯลฯ วันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเซ็นทรา (ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์) ชั้น 2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 4,900 บาท/ท่าน ด่วนรับเพียง 30 ท่านเท่านั้น

 

พื้นที่โฆษณา สนใจรายละเอียด ติดต่อได้ที่ 094 862 4465 และ 02 994 3617

 Construction Clips                                                                                                                               

 Hot NEWS                                                                                                                                        

 Material & Equipment                                                                                                                           

 Developer & Realestate                                                                                                                        

 Contractor                                                                                                                                                                                        

 CEO Construction                                                                                                                               

สมาคม-หน่วยงานราชการ                                                                                                                           

 Exhibition & Events                                                                                                                            

 สังคมคนก่อสร้าง                                                                                                                                 

 คอลัมนิสต์                                                                                                                                        

Visitors: 88,446